Biologisch tuinieren, moestuin, Zwolle, kweken, groente, fruit, bloemen, kruiden

Draaihartigheid

contarinia-nasturtii“Contarinia nasturtii”

De koolgalmug is een kleine, bruine mug welke moeilijk te onderscheiden is van andere kleine mugjes.

De koolgalmug wordt doorgaans al in mei/juni gesignaleerd wanneer deze, na overwintering in de grond, uit de poppen komen.  De levensduur van een koolgalmug is  kort, 3-5 dagen. De levenscyclus van de koolgalmug is 24 -31 dagen afhankelijk van het weer, daarom zoeken deze zo snel mogelijk naar een geschikte partner om te paren.

Na het paren leggen de koolgalmug vrouwtjes elk wel zo’n 100 eieren in clusters van 2 tot 50 eieren bij de hartjes van de planten. Uit deze eieren komen larven welke zich voeden aan de basis van de hartbladeren. Tijdens het vreten, produceren de larven een stofje dat giftig is voor de koolplanten.

Dit resulteert in gezwollen plantweefsel, abnormale groei en bruin kurkachtig wondweefsel, kenmerkend voor de koolgalmug.  Hierdoor worden de sapstromen van de plant verstoord.  Gewoonlijk kun je eind mei de eerste koolgalmuggen verwachten die eitjes afzetten in het open hart van de jonge koolplanten. ze kunnen in een zomer wel drie generaties voort brengen.

De witte larven tasten de jonge hartblaadjes aan, waardoor een misvorming ontstaat. Wanneer de bladeren van de koolplanten spiraalvormig om de as van de plant draaien, noemt men dit ‘draaihartigheid’. ‘Draaihartigheid’ wordt veroorzaakt door de aantasting van de koolgalmug. De bladeren draaien spiraalvormig om de as van de plant, vandaar de naam ‘draaihartigheid’.

Aangezien de koolgalmug van mei/juni tot augustus/september actief is, kan gerekend worden op zo’n  3 – 5 generaties per jaar Meestal gaat het hoofdgroeipunt verloren en lopen de zijogen uit. Dit veroorzaakt sterk vertakte planten, die geen oogst geven. Bij sluitkool vindt alleen ei afzetting plaats, als de kop van de plant nog niet gesloten is.

Broccoli vormt een mooie open kop en blijkt zeer aantrekkelijk voor de koolgalmug te zijn. Dit geldt ook voor koolraap, waar het bacterie natrot vaak het gevolg is van een primaire aantasting door larven van de koolgalmug. In het algemeen kan begin juni, na regen en wat hogere temperaturen, het hoogtepunt van de eerste aantasting van de koolgalmug en tevens de belangrijkste worden verwacht.

Gewasbescherming bijvoorbeeld onder zeer fijn gaas telen is een oplossing. Voor dat de eerste ei-afzetting heeft plaatsgevonden, dient men met de gewasbescherming te beginnen. Biologische tuinders proberen in de eerste plaats om een aantasting door larven van de koolgalmug te voorkomen. Zij doen dit door de kool op een winderig plekje in de tuin uit te planten en door lavendel en tomaten in de directe omgeving van de kool uit te planten. Zodoende ontstaat er een klimaat, waaraan de koolgalmug een hekel heeft. De kans op aantasting neemt daardoor af.

Een andere milieuvriendelijke methode om de koolgalmug te bestrijden is het plaatsen van een insectengaas. Breng meteen na het zaaien of planten insectengaas aan over de jonge gewassen, dat ook tevens de koolvlieg en het koolwitje tegenhoud. Verder is het nog mogelijk om de koolplanten vanaf eind mei tot eind juni wekelijks met het brandnetelpreparaat te bespuiten. Dit gewasbeschermingsmiddel is in de groene vakhandel verkrijgbaar.

Een reactie plaatsen