Biologisch tuinieren, moestuin, Zwolle, kweken, groente, fruit, bloemen, kruiden

Het kweken van planten

Hoofdstuk 4 van de Informatiemap Biologisch Tuinieren.

Voorkweken van planten

Het voorkweken van planten, dat al in januari/februari kan beginnen, is voor de biologische tuinier erg aantrekkelijk.

Potgrond
Wanneer je je eigen compost maakt kan je eenvoudig je eigen potgrond maken. De gebruiksklare compost zeven (maaswijdte +/- 3 cm) en vermengen met 20% bladgrond, of 10% vochtige tuinturf met wat zeewierkalk en basaltmeel.
Deze hoop wordt goed bevochtigd en afgedekt met groen materiaal. Na ca. 3 maanden beschikken we dan over prima grond om in te verspenen of in te zaaien. Wanneer we in deze grond willen gaan zaaien, dan moeten we eerst nóg een keer zeven (maas +/- 1 cm.

Zaaien en verspenen
Dit kan in niet te diepe bakjes (hout, PVC, polystyreen) of in aardewerk potten, plastic, turfpotjes of perskluiten. De perskluiten bestaan uit geperste potgrond. De kluiten hebben een plant,- of zaaigat. Zaaibakken moeten ondiep zijn, verspenen in wat diepere bakken. De onderste helft van de zaaibak vullen we met ongezeefde compost (drainage) , daarna aanvullen met gezeefde potgrond. De grond moet voor het zaaien voldoende vochtig zijn.
Verspenen doen we om de plantjes meer ruimte en nieuwe grond te graven. Bij gebruik van perskluiten zal men direkt inpotten. Ook kan je direct in perspotten zaaien door gebruik te maken van gepileerde zaden (dit zijn zaden met een omhulsel van klei) . Bij het verspenen moet je zorgen dat de plantjes droog zijn, omdat natte plantjes niet te hanteren zijn. Probeer zo weinig mogelijk de worteltjes te kwetsen.
Uitplanten
Plantgaten moeten zo diep mogelijk worden voor erwten, bonen en kolen.
Kolen vormen nieuwe wortels op de stengel, waardoor meer zuurstof en ook wat stikstof opgenomen kan worden.
Sla, andijvie, augurken en komkommers worden ondiep (gelijkgronds) geplant.
Prei komt extra diep. Men zal in het plantgat vaak wat compost geven.

Bladgewassen

Bladgewassen zijn bijvoorbeeld: sla, andijvie, raapsteel, witlof, snijbiet, groenlof, Nieuw Zeelandse spinazie, postelein.

Spinazie
Spinazie moet voedzame, humeuze en kalkrijke grond hebben, andere bladgewassen stellen minder hoge eisen. Van stalmest hebben we 7 kg per m2 nodig, dit is ongeveer een emmer van 12 liter. Deze geven we voor de winter. We kunnen in het voorjaar nog 10 kg compost toevoegen, de compost moet licht ingeharkt worden.
AIs we in de winter met bodembedekking hebben gewerkt moet de mulching verwijderd worden. Daarna zaaien, als het gewas ongeveer 10 cm hoog is de mulchinglaag weer aanbrengen.
Als er ’s zomers wordt geplant, kan na het planten de mulchlaag direct weer worden aangebracht. Gebruik nooit droog mulchmateriaal.

Een reactie plaatsen