Verslagen ALvAlgemene Leden Vergadering Biologische Tuiniersvereniging Notulen 12 juni 2017 Carla de Graaf (secretaris) heeft vastgesteld welke leden aanwezig waren. De volgende personen waren present: R. Blokzijl (29+43), H.Gijseels (27+43), H. Jansen (7), M. Eenkhoorn (1), H. ter Kulve (34+35), E. van Putten (2), L. Pietersen (8), R. Steinmeier (26), M. […]

Verslag algemene ledenvergadering 12/06/2017


Verslag Algemene Leden Vergadering, datum :6 februari 2017 Carla de Graaf (secretaris) heeft vastgesteld welke leden aanwezig waren. De volgende personen waren present: G. Hazelaar (3), G.Zweers (4), P + A van Vonno (5), H. Jansen (7), J. de Ridder (11), K. Tichelaar (14), I. Kotte (15), A. Kessler (16), […]

Verslag algemene ledenvergadering 06/02/2017Verslag algemene ledenvergadering Biologische Tuiniersvereniging. Datum : 31 oktober 2016 Tijd: 20.00 uur Plaats: Boerderij de Huppe, Kleine Veerweg 9, Zwolle 1. Opening en welkom Henk Vos (voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Mededelingen Het onderhoud van de tuinen is dit jaar weer beter dan voorgaande jaren. […]

Verslag algemene ledenvergadering 31/10/2016


Verslag algemene ledenvergadering Biologische Tuiniersvereniging Datum: 13 juni 2016, 20.00 uur Plaats: Boerderij De Huppe, Kleine Veerweg 9, Zwolle 1. Opening en welkom Henk Vos (voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Verslag algemene ledenvergadering biologische tuiniersvereniging d.d. 26-10-2015 Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 3. Mededelingen – […]

Verslag algemene ledenvergadering 13/06/2016


Verslag ledenvergadering Biologische Tuiniersvereniging Oldeneel Datum: 26 oktober 2015, aanvang 20.00 uur Plaats: Boerderij De Huppe, Kleine Veerweg 9, Zwolle Aanwezigen: Klaas Wierbos van Boerengoed uit Wilsum (presentatie) en 18 leden 1. Opening en welkom Henk Vos (voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen welkom en in het bijzonder de […]

Verslag algemene ledenvergadering 26-10-2015