Archieven: Activiteiten met Reactie-mogelijkheid


zondag september 22, 2019 19:00 Heeft u punten die besproken moeten worden dan willen wij u verzoeken deze zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken maar uiterlijk een week voor de bestuursvergadering

Bestuursvergaderingzaterdag november 2, 2019 19:00 Beste Tuinierders, Allen van harte welkom. Tussen 10:00 ‘s morgens en 14.00 uur ‘s middags zal er koffie en thee aanwezig zijn. Nadere informatie volgt.

Tuinwerkdag