Algemene Ledenvergadering

maandag oktober 14, 2019 19:00

Graag nodigt het bestuur u uit voor de ledenvergadering.

  • Wat:                 Leden vergadering BTV Oldeneel
  • Wanneer:         Maandag 14 oktober 2019
  • Tijd:                   20:00 uur
  • Waar:                de Huppe

Agenda

1. Opening door de voorzitter

2. Vaststellen van de notulen van de vorige ledenvergadering

3. Vermelding relevante poststukken

4 a. Wijziging samenstelling bestuur

b. Verkiezing of herbenoeming bestuur

5. Indienen conceptbegroting voor het aankomende verenigingsjaar en bespreking daarvan met de leden

6. Wijzigingen van het huisreglement

7. Jubileum

8. Rondvraag


Wij zien u graag op maandag 14 oktober bij de Huppe.

Activiteit Types: